נתיבי עם

מוקדש לעילוי נשמת אהוד יצחק ז"ל
בן רבקה והרב עמרם אבורביע
המבקש לעיין בספרים ילחץ על כריכת הספר והספר יפתח לעיון  ולדפדוף
נתיבי עם שולחן ערוך
נתיבי עם דרשות
מנחת כהן חלק א'
מנחת כהן חלק ב'
ויכלכל יוסף

מילואים לאפוד
חיי שרה
ספירת האמר
מגילת תודה

עט אביבי
שבחי הארי
ברית עולם

נתיבי עם

מוקדש לעילוי נשמת אהוד יצחק ז"ל
בן רבקה והרב עמרם אבורביע
מנחת כהן חלק ב'
מנחת כהן חלק א'
נתיבי עם שולחן ערוך
נתיבי עם דרשות
המבקש לעיין בספרים ילחץ על כריכת הספר והספר יפתח לעיון  ולדפדוף
ויכלכל יוסף

מילואים לאפוד
שבחי הארי
ברית עולם

מגילת תודה

בני משפחת אביבי, הבונה את האתר הזה, הם צאצאים של הרה"ג עמרם אבורביע זצ"ל והרבנית רבקה לבית הכהן ע"ה.

הסבים הם, הרה"ג שלמה אבורביע זצ"ל והרה"ג יוסף חיים הכהן זצ"ל, שניהם ילידי מרוקו. משפחת אבורביע עלתה ארצה מן העיר תיטואן, המכונה "ירושלים של מרוקו" ומשפחת הכהן עלתה מן העיר המרהיבה מוגדור, שתי המשפחות, עלו אל עיר הר קדשנו ירושלים, עיר הבירה, תובב"א. בעירנו הם נמנים על עדת המערביים.

משפחת אבורביע מתייחסת אל מגורשי ספרד, ששמה היה

אבורביע ד-קסטיליה.

האתר מכיל את הספרים המצויים בידינו, שחוברו על ידי הרה"ג יוסף חיים הכהן מנחת כהן ו- ויכלכל יוסף. הרב הכין כתבי יד של עוד ספרים, אשר לא נשמרו לצערנו, אלו שמותיהם כח"י וראשית אני על גירסות הש"ס וכן דרכי חיים דרשות וחידושי תורה. עוד מכיל האתר את הספר החשוב והמוערך מאד נתיבי-עם ספרו של מו"א עט"ר ר' עמרם אבורביע.

נתיבי-עם בשני חלקים, החלק הראשון המנהגים וההלכות אוסף מנהגי ירושלים ומנהגי בית אל, וברורי הלכות ותשובות לשואלי דבר על אורח חיים, יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט, יצא לאור בשש מהדורות, האחרונות, שנערכו על ידי הבנים, הורחבה יריעתן וכללו גם את ערכי השולחן ערוך, התואמים. (לעריכת  המהדורות הנוספות על המקורית, נתנו יד האחים אביבי: שלמה, יוסף, אברהם, אהוד וגדעון והנכדים רבי דניאל לוי – תיקונים ללוחות השנים ו- צמרת-רבקה אביבי  והחכם מרדכי בוזגלו – התאמת ערכי השולחן ערוך).

נתיבי-עם מקבילים בפי לומדיהם, לשבילי דרקיע בכל הנוגע למנהגי הקודש של עדות הספרדים. הרחבת חוג הלומדים והשוקדים עושה נחת רוח לנשמותיהם של הצדיקים, שפתותיהם דובבות.

החלק השני נתיבי-עם דרשות, ריכז המחבר מספר מדרשותיו, שנשא מימי צעירותו ועד כמעט יומו האחרון. הדרשות הללו הן נכס לאומי במלוא מובן המילה.

מסתופפים בענוה הראויה, תחת הספרים החשובים של הסבים, גם החיבורים שנכתבו, בהשראה על ידי הצב"י אהוד אביבי הי"ו והם: מילואים לאפו"ד, חיי-שרה אשת חיל, מגילת תודה, ספירת האמר, עט אביבי.

ובעזרת השם, בסייעתא דשמיא, יתווספו לאתר כתבים וחיבורים של בני משפחה נוספים. כיד ה' הטובה עליהם.

חיי שרה
ספירת האמר
עט אביבי

תוכן עניינים

כדי לצפות בתכנים הרצויים יש ללחוץ על הלחצנים הכחולים למטה

שער
נתיבי עם יומי 

עיונים וביאורים

יצירת קשר: [email protected]