דברי תורה שיעורים והרצאות

       
מס' נושא תאריך קישור
  תפילה    
1 אשרי לפני תהלה 28.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=isTDA4lh_nQ&feature=youtu.be
2 במהרה במשמעות נא 31.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Xrgg-lwMY9A&feature=youtu.be
3 מצוות הציוות. מנין וזימון בצוותא 21.7.2020 https://youtu.be/2hYg2oVO544
4 משמעת מאת הברכות 1.1.2021 https://www.youtube.com/watch?v=NLLaj9L6VvI
5 ברכות השחר. אברהם, יצחק, יעקב בברכות השחר. הא הידיעה מיוחד 1.3.2021 https://youtu.be/RPazzOT3rbI
       
  חגים    
1 אחות קטנה וברכותיה 30.9.2020 https://youtu.be/sEi7JJMlUzE
2 אם אפס רבע הקן פיוט 1.9.2021 https://www.youtube.com/watch?v=JXXVfDtBDcM
3 סוכות וארבעת המינים 2.10.2020 https://youtu.be/ACdW7OkG2v0
4 סוכה בקורותינו 5.10.2020 https://youtu.be/trcitHiR7U4
5 סוכות וחנוכה 8.10.2020 https://youtu.be/s8gxhNUQsBk
6 פרסום הנס  על הניסים ופרסום הנס פנימה והחוצה אלינו ואל זולתנו הרבים 14.12.2020 https://youtu.be/c2YiZYWuyR8
7 פרוזים או בצורים בפורים 9.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=S4CZhV6LBQQ
8 עשרה מסרים סימני הגדת פסח דצ"ך עד"ש באח"כ 6.4.2020 https://www.youtube.com/watch?v=hXyzXLJyE-s&feature=youtu.be
9 מן השלילה אל החיוב. ימי העומר אחרי  ימי האומר לקראת חג מתן תורה 13.5.2021 https://www.youtube.com/watch?v=lzIZswHUfuI
10 טו ואוים באב 4.8.2020 https://youtu.be/jdRyq5GJhd8
       
  כללי    
1 ה' ילחם לכם 27.7.2020 https://youtu.be/gGyeRObB7Yo
2 הכל בידי שמים או הכל בידי 26.8.2020 https://youtu.be/WKnWBVODXKc
3 מה עושים נגד חמאסים 2.9.2020 https://youtu.be/AOmTZ8s_o_M
4 מעקב בגג התשפ"א 30.9.2020 https://youtu.be/2MHLcanAIvU
5 יהי רצון והסכמים. חלק א': מבקשים ביהי רצון שיצילנו הבורא מרוע ומזדון 10.10.2020 https://youtu.be/uCaz0pLUhUI
6 יהי  רצון והסכמים.  חלק ב': ה' עוזר ומציל 10.10.2020 https://youtu.be/2SP9IVhfAPU
7 ניבים שגורים חלק א' 15.10.2020 https://youtu.be/nQSX3-1-pto
8 ניבים שגורים חלק ב' 15.10.2020 https://youtu.be/NecgmuMhHjI
9 ניבים שגורים חלק ג' 15.10.2020 https://youtu.be/TytyiaqpoXU
10 הדק היטב מילון פרושים חריגים: לצחוק ומצרים 18.11.2020 https://youtu.be/1L90IAto5U8
11 הצנע לכת. עין הרע. העין קולטת קרניים ומשדרת קרניים. צניעות היא השכפ"ץ מול נזקי הרע. 4.5.2020 https://youtu.be/t_yAGV32Rts
12 סדר הדורות 25.6.2020 https://www.youtube.com/watch?v=vsGRgKaeNvs&feature=youtu.be
13 הלוח העברי 25.6.2020 https://www.youtube.com/watch?v=xgjGxC3vcgI&feature=youtu.be
14 תורה ודרך-ארץ 18.10.2020 https://youtu.be/eBK3ogmHSKs
15 16 דרך-ארץ  ותורה רוח ללוחמי ישראל 26.10.2020 4.12.2022 https://youtu.be/6PxYhztStqY https://youtu.be/_D3xtXfzr8w
       
  הרב עמרם אבורביע    
1 מדור לדור משפחת אביבי אבורביע תשנ"א 1991 1991 https://youtu.be/WoeHocU5KFg
2 הסמכה לרבנות על ידי הרה"ג עמרם אבורביע 6.2.2022 https://www.youtube.com/watch?v=bGYvwnXqLcU