נביאים

         
מס' נושא מסמך קישור תאריך
    ישעיהו      
1 ישעיהו כ"ג   https://www.youtube.com/watch?v=svR7fKZabFo 10.2.2020
2 ישעיהו כ"ד, כ"ה   https://www.youtube.com/watch?v=JSOIJnWxN2w&feature=youtu.be 19.2.2020
3 ישעיהו כ"ו   https://youtu.be/Y38GThCd3NM 24.2.2020
4 ישעיהו כ"ז   https://www.youtube.com/watch?v=W-AEeutq3ag&feature=youtu.be 3.3.2020
5 ישעיהו כ"ח 5 TZ גירסא ב ישעיהו כח_1.docx https://youtu.be/hhgscM9FB_o 6.3.2020
6 ישעיהו כ"ט 6 TZ ישעיהו כט_1.docx https://www.youtube.com/watch?v=06SARHWISFk 12.3.2020
7 ישעיהו ל' 7  TZ ישעיהו ל.docx https://www.youtube.com/watch?v=SRsPK0XUpdo 18.3.2020
8 ישעיהו ל"א 8 TZ ישעיהו    לא.docx https://youtu.be/3ZBbzqXrKOU 23.3.2020
9 ישעיהו ל"ב   https://www.youtube.com/watch?v=rs40-KPoIJ4&feature=youtu.be 2.4.2020
10 ישעיהו ל"ג 10 TZ ישעיהו לג.docx https://www.youtube.com/watch?v=A91W8Ry63Lg&feature=youtu.be 4.5.2020
11 ישעיהו ל"ד   https://www.youtube.com/watch?v=KSQ6DBcBWt8&feature=youtu.be 23.4.2020
12 ישעיהו ל"ד, ל"ה 12 TZ  ישעיהו  לד – לה.docx https://www.youtube.com/watch?v=re14_6wpW-g 3.6.2021
13 ישעיהו ל"ה   https://www.youtube.com/watch?v=q7I8eahuXxo&feature=youtu.be 2.6.2020
14 ישעיהו ל"ו 14  TZ  ישעיהו לו.docx https://youtu.be/0Pk5fvi_e7s 10.6.2021
15 ישעיהו ל"ו, ל"ז 15  TZ ישעיהו לו לז.docx https://youtu.be/Qapj3SCUoIg 11.7.2020
16 ישעיהו ל"ח 16  TZ   ישעיהו לח חזקיהו והמזמור.docx https://www.youtube.com/watch?v=kZzsBpjl5V0 4.8.2020
17 ישעיהו ל"ט 17  TZ ישעיהו לט.docx https://www.youtube.com/watch?v=N00bpO4Ok0M&feature=youtu.be 26.8.2020
18 ישעיהו מ' 18 TZ ישעיהו  מ.docx https://youtu.be/Y3epM3QMmis 30.8.2020
19 ישעיהו מ"א, מ"ב, מ"ג 19 20 TZ ישעיהו מג.docx https://youtu.be/HilqXJYzias 3.9.2020
20 ישעיהו מ"ג, מ"ד   https://youtu.be/gdGv7BRjicg 16.9.2020
21 ישעיהו מ"ד, מ"ה   https://www.youtube.com/watch?v=z1oDf5eXfT4&feature=youtu.be 22.9.2020
22 ישעיהו מ"ה, מ"ו   https://youtu.be/ZbJ9phEWRBA 29.9.2020
23 ישעיהו מ"ו   https://youtu.be/OFxqbaa32bw 23.3.2022
24 ישעיהו מ"ז 24 TZ ישעיהו מז.docx https://youtu.be/NxnEJ81oQdk 30.3.2022
25 ישעיהו מ"ח   https://youtu.be/irRVeyGR2q0 12.4.2022
26 ישעיהו מ"ז, מ"ח, מ"ט 26 27 TZ  ישעיהו מט.docx https://youtu.be/sTgNA6YjrYM 12.10.2020
27 ישעיהו מ"ט, נ' 27 27 TZ ישעיהו נ.docx https://youtu.be/ff2YJTJKm_8 20.10.2020
28 ישעיהו נ"א,  נ"ב 28 29 TZ ישעיהו נב.docx https://www.youtube.com/watch?v=7D_axHjHn7c&feature=youtu.be 28.10.2020
29 ישעיהו נ"ב, נ"ג 29 30 TZ ישעיהו נג.docx https://youtu.be/do1Im8iAc_g 4.11.2020
30 ישעיהו נ"ג 30 30 TZ ישעיהו נג (2).docx https://www.youtube.com/watch?v=acuXx9XiAFw 9.6.2022
31 ישעיהו נ"ד 31 32 33 TZ ישעיהו נד.docx https://youtu.be/61KTALxv-hc 12.11.2020
32 ישעיהו נ"ד 31 32 33 TZ ישעיהו נד.docx https://www.youtube.com/watch?v=mpGfHLdl5Xw 21.6.2022
33 ישעיהו נ"ד 31 32 33 TZ ישעיהו נד.docx https://youtu.be/TxSzowdzx0c 21.6.2022
34 ישעיהו נ"ה 34 35  גירסא בTZ ישעיהו נה.docx https://youtu.be/ULagNpj26cE 20.11.2020
35 ישעיהו נ"ה 34 35  גירסא בTZ ישעיהו נה.docx https://www.youtube.com/watch?v=TS3vcMa1E-Y 30.6.2022
36 ישעיהו נ"ו 36 TZ ישעיהו נו.docx https://youtu.be/Gt6VDtSvEVY 10.7.2022
37 ישעיהו נ"ז 37  38 TZ ישעיהו נז.docx https://www.youtube.com/watch?v=ONeXq5edGpw 1.12.2020
38 ישעיהו נ"ז 37  38 TZ ישעיהו נז.docx https://www.youtube.com/watch?v=2BwZ_KfMX34&feature=youtu.be 15.7.2022
39 ישעיהו נ"ח 39 40 TZ ישעיהו נח.docx https://youtu.be/gHX4WO995wg 25.7.2022
40 ישעיהו נ"ח, נ"ט   39 40 TZ ישעיהו נח.docx https://www.youtube.com/watch?v=SrsZjJG79Cc 10.12.2020
41 ישעיהו נ"ט 41 TZ ישעיהו נט.docx https://youtu.be/EZuKrjD6Z3E 4.8.2022
42 ישעיהו ס' 42 43 TZ ישעיהו ס.docx https://www.youtube.com/watch?v=QVw7H8wyKBM 3.8.2022
43 ישעיהו ס' 42 43 TZ ישעיהו ס.docx https://youtu.be/Jd8r4niJ2S8 16.12.2020
44 45 ישעיהו ס"א, ס"ב ישעיהו ס"א, ס"ב 44 45 TZ  ב ישעיהו סא 9.8.2022 סב.docx https://youtu.be/1EUBsd_G6cI https://www.youtube.com/watch?v=G7ktx02zw48 29.12.2020 11.8.2022
46 47 ישעיהו ס"ג ישעיהו ס"ג, ס"ד 46 47  48 TZ ישעיהו סג סד 23.8.2022.docx https://youtu.be/t2zwCu9blGg https://youtu.be/jcnrX939RqE 18.1.2021 24.8.2022
48 ישעיהו ס"ד 46 47  48 TZ ישעיהו סג סד 23.8.2022.docx https://youtu.be/SkrDESzK9cg 20.1.2021
49 50 ישעיהו ס"ה   ישעיהו ס"ה 49 50 TZ ישעיהו סה 30.8.2022.docx https://youtu.be/RbeAUhoBSf0 https://www.youtube.com/watch?v=VCVGA4I4Fs0 4.2.2021   31.8.2022
51   52   ישעיהו ס"ו   ישעיהו ס"ו 51 52 TZ ישעיהו סו.docx https://youtu.be/QIGc0UoJdIY https://youtu.be/ffiXeWWMomo 12.2.2021   8.9.2022
53 ישעיהו בסדור התפלה 53 TZ ציטוטים מסידור תפילה ישעיהו.docx https://youtu.be/d8TWCrgBVlc 18.2.2021
         
  ירמיהו      
1 ירמיהו א'   https://youtu.be/QFsDfdDVx1U 24.2.2021
2 ירמיהו ב'   https://www.youtube.com/watch?v=Wj5BneuCvio 7.3.2021
3 ירמיהו ב'   https://www.youtube.com/watch?v=FuaBYLDOEdc 28.9.2022
4 ירמיהו ג'   https://youtu.be/yIiWfJKFloY 22.3.2021
5 ירמיהו ג'   https://www.youtube.com/watch?v=LlUUyM5Bkg0 6.10.2022
6 ירמיהו ד'   https://www.youtube.com/watch?v=kvxysDDBEdw 2.5.2021
7 ירמיהו ד'   https://youtu.be/cdy-HdLpFT0 24.10.2022
8 ירמיהו ה'   https://youtu.be/I8nl13_WJi0 26.10.2022
9 ירמיהו ו'   https://www.youtube.com/watch?v=tz7r3ByRdps 16.6.2021
10 ירמיהו ו'   https://youtu.be/NGzxWDv2U-8 1.11.2022
11 ירמיהו ז'   https://www.youtube.com/watch?v=KZgsiZs4EWo 1.7.2021
12 ירמיהו ז'   https://.youtu.be/Hc2IEcZC2d4 10.11.2022
13 ירמיהו ח'   https://www.youtube.com/watch?v=xC_Ln3UzZtY 16.7.2021
14 ירמיהו ח'  
https://www.youtube.com/watch?v=SK_xfMj94dk
22.11.2022
  ירמיהו ט'   https://www.youtube.com/watch?v=GGVnatlgDpM 27.7.2021
16 ירמיהו ט'   https://www.youtube.com/watch?v=GFSlDsjkLR0&t=12s 29.11.2022
17 ירמיהו י'   https://www.youtube.com/watch?v=qELbubgQ_GQ 4.8.2021
18 ירמיהו י'   https://youtu.be/vQ2LsjJKHS0 7.12.2022
19 ירמיהו י"א   https://www.youtube.com/watch?v=HmWV9zsrDXk 16.8.2021
20 ירמיהו י"א   https://www.youtube.com/watch?v=V0XoOVAhiA 12.12.2022
21 ירמיהו י"ב   https://www.youtube.com/watch?v=IE06-yETwLs 31.8.2021
22 ירמיהו י"ב   https://youtu.be/FqiHFLpJFgA 30.12.2022
23 ירמיהו י"ג   https://www.youtube.com/watch?v=ARYQkmkxnBI 7.10.2021
24 ירמיהו י"ג   https://youtu.be/vaP0PxQgjYk 8.1.2023
25 ירמיהו י"ד   https://youtu.be/EjhZW4ZSCPg 14.11.2021
26 ירמיהו ט"ו   https://www.youtube.com/watch?v=WPe-uerF_uU 15.11.2021
27 ירמיהו ט"ו   https://youtu.be/fnJc20ozrEU 26.1.2023
28 ירמיהו ט"ו, ט"ז   https://www.youtube.com/watch?v=pnfaG_xU8Mw 14.12.2021
29 ירמיהו ט"ז   https://youtu.be/BJSLXnZ2zhg 1.2.2023
30 ירמיהו י"ז   https://www.youtube.com/watch?v=RpBNcE1qMJQ 12.1.2022
31 ירמיהו י"ז   https://youtu.be/FbrJuB_J24o 17.2.2023
32 ירמיהו י"ח   https://www.youtube.com/watch?v=EjDFZV7OG5U 24.1.2022
33 ירמיהו י"ט   https://www.youtube.com/watch?v=dmWzRmYg4wU 27.1.2022
34 ירמיהו כ'   https://youtu.be/zv6rG9hczMI 6.3.2022
35 ירמיהו כ"א   https://youtu.be/Jze6djsgMro 12.4.2022
36 ירמיהו וקהלי שמעו   https://youtu.be/gOWGL6988oA 26.1.2023