דברי תורה שיעורים והרצאות

       
מס' נושא תאריך קישור
  תורה    
       
  בראשית    
1 בהיתר אכילת בשר 9.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=IJ_JqmT32LU
2 ברית בין הבתרים חלק א', פרוט הברית כנבואת הארץ המובטחת 25.11.2020 https://youtu.be/9cz3lpE1ZXU
3 ברית בין הבתרים חלק ב', ערך המספר שלוש בברית ובקורות העם 25.11.2020 https://youtu.be/PxdNJ0wSC4c
4 ברית בין הבתרים חלק ג', הרקע למחזה 25.11.2020 https://youtube.com/watch?v=g8IJuQzuVhs
5 ברית בין הבתרים חלק ד', דור הוא מאתים ועשר שנים 30.11.2020 https://youtu.be/cThfSvgmABE
6 יצחק וישמעאל עקדה וגרוש חלק א' 8.11.2020 https://youtu.be/mzuc23Wag90
7 יצחק וישמעאל עקדה וגרוש חלק ב' 8.11.2020 https://www.youtube.com/watch?v=6DAx1cRlCg4&feature=youtu.be
8 תולדות מעמד הבכורה בישראל 16.11.2020 https://www.youtube.com/watch?v=jIsGd3EM6sU
9 פרשת מקץ, פרשת ויגש 24.12.2019 https://youtu.be/WaMf5Fx-1u4
10 הפטרת פרשת מקץ שבת, ראש חודש, חנוכה 29.12.2019 https://youtu.be/-pM4-rKLZQs
11 פרשת ויחי, אלוהים חשבה לטובה 29.12.2019 https://youtu.be/E_-fWALDqrE
12 נתונים גשמיים מדויקים בספר בראשית 5.1.2020 https://youtu.be/Jd4HfndOVIo
13 פרשת ויחי 8.1.2020 https://youtu.be/nc0OlQw33KE
14 קשת 15.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=-lwXQgG7LOk
15 בנימין בן השלמות בנה של רחל 8.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=fg-ubNnSGtE
       
  שמות    
1 שני יחודים של משה: כבד פה ותורה שבעל פה 18.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=iJGNsc13_M0
2 עגל  וערב  פרק ל"ב 18.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=BWieCbeWoLI
3 משמעויות נוספות למלים במקרא 21.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=s9x3vr6jTEE
4 מטה אהרון ומקל ירמיהו 23.6.2020 https://www.youtube.com/watch?v=uPCJEzoUC4Q&feature=youtu.be
5 דצ"כ עד"ש באח"כ 29.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Ky1hSVdj6tc
6 קשה כקריעת ים סוף 2.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=OVaI4Gvn5Zc
7 א-להי העברים. משה ואהרן מול פרעה 6.1.2021 https://youtu.be/f1dUc_h4jiY
8 משה ומושה. משה סגולי ומבוטא בהווה 6.1.2021 https://youtu.be/G927rhB1Urg
9 עצמות יוסף 8.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=C5RgZlVaz94
10      בני יוסף כבני יעקב. אפרים ומנשה כראובן ושמעון בני רחל ויעקב 11.1.2021 https://www.youtube.com/watch?v=BjyO83Ligiw&feature=youtu.be
11 ראשית השעבוד במצרים. ואלה שמות שבאו. הדור של יוסף ואחיו וראשוני המשתעבדים 13.1.2021 https://www.youtube.com/watch?v=MIfV4vBSzzw&feature=youtu.be
12 מנהיגות לדורנו  משה נאמן מכל נאמן 24.1.2021 https://youtu.be/SAOwSc7N7lI
13 סעודת יתרו ומשה היכן היה שאלה ותשובה 1.2.2021 https://youtu.be/wwdDcsf5RkU
14 רעך וזולתך. כלל גדול בתורה 18.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=O0zLihRHdDE&feature=youtu.be
15 ויצאה אשתו עימו. פרשת משפטים 22.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=VEmDyG49fVo
16 בבוקר בבוקר. פרשת תצוה 29.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Hy1n9bEhYMk&feature=youtu.be
17 ביטול עבודה זרה בישראל הקרבנות ראשיתן ומצוותן. חלק א' 22.12.2020 https://youtu.be/CkcVOl017oY
18 תיאום כוונות בקרבנות ובתפילות. חלק ב' 23.12.2020 https://youtu.be/rl2tCSU7_Pk
       
  ויקרא      
1   פרשת צו והגאולה   2.4.2020   https://youtu.be/iutgcGm-Kzc  
2 ואהבת לרעך כמוך אני ה'   16.4.2020 https://www.youtube.com/watch?v=SuFXqd-icnw&feature=youtu.be
       
    במדבר    
1 וידבר משה אל ה' לאמר. פרשת פנחס 6.7.2020 https://www.youtube.com/watch?v=S7qUOfLCBrA&feature=youtu.be
2 פרשת פנחס. ברית עולם. דתן ואבירם ראשי המרד. הגדרת האויב הנוכל,  להתרכז שבהשמדתו 5.7.2021 https://www.youtube.com/watch?v=LF_eqZ7iq0M
3 פרשת מטות מסעי. ראשי מטות וכיבוש הארץ.  ההתנחלות הארץ היתה כרוכה בבעיות רבות 11.7.2021 https://www.youtube.com/watch?v=2GHM-9lfQ6w
4 המסכה וברכת כהנים המסכה ביטוח היא מפני הסתר פנים 23.9.2021 https://www.youtube.com/watch?v=hAmVZlGKaFQ
5 תרומה מול תנופה 22.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=tlrBMIEsSvE&feature=youtu.be
       
  דברים    
1 פרשת האזינו וזיקתה לפרשת העגל 21.9.2020 https://youtu.be/dSHJp0adTGo