דברי תורה שיעורים והרצאות

מס' נושא תאריך קישור
תורה
בראשית
1 בהיתר אכילת בשר 9.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=IJ_JqmT32LU
2 ברית בין הבתרים חלק א', פרוט הברית כנבואת הארץ המובטחת 25.11.2020 https://youtu.be/9cz3lpE1ZXU
3

ברית בין הבתרים חלק ב', ערך המספר שלוש בברית

ובקורות העם

25.11.2020 https://youtu.be/PxdNJ0wSC4c
4 ברית בין הבתרים חלק ג', הרקע למחזה 25.11.2020 https://youtube.com/watch?v=g8IJuQzuVhs
5 ברית בין הבתרים חלק ד', דור הוא מאתים ועשר שנים 30.11.2020 https://youtu.be/cThfSvgmABE
6 יצחק וישמעאל עקדה וגרוש חלק א' 8.11.2020 https://youtu.be/mzuc23Wag90
7 יצחק וישמעאל עקדה וגרוש חלק ב' 8.11.2020 https://www.youtube.com/watch?v=6DAx1cRlCg4&feature=youtu.be
8 תולדות מעמד הבכורה בישראל 16.11.2020 https://www.youtube.com/watch?v=jIsGd3EM6sU
9 פרשת מקץ, פרשת ויגש 24.12.2019 https://youtu.be/WaMf5Fx-1u4
10 הפטרת פרשת מקץ שבת, ראש חודש, חנוכה 29.12.2019 https://youtu.be/-pM4-rKLZQs
11 פרשת ויחי, אלוהים חשבה לטובה 29.12.2019 https://youtu.be/E_-fWALDqrE
12 נתונים גשמיים מדויקים בספר בראשית 5.1.2020 https://youtu.be/Jd4HfndOVIo
13 פרשת ויחי 8.1.2020 https://youtu.be/nc0OlQw33KE
14 קשת 15.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=-lwXQgG7LOk
15 בנימין בן השלמות בנה של רחל 8.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=fg-ubNnSGtE
שמות
1 שני יחודים של משה: כבד פה ותורה שבעל פה 18.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=iJGNsc13_M0
2 עגל  וערב  פרק ל"ב 18.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=BWieCbeWoLI
3 משמעויות נוספות למלים במקרא 21.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=s9x3vr6jTEE
4 מטה אהרון ומקל ירמיהו 23.6.2020 https://www.youtube.com/watch?v=uPCJEzoUC4Q&feature=youtu.be
5 דצ"כ עד"ש באח"כ 29.1.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Ky1hSVdj6tc
6 קשה כקריעת ים סוף 2.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=OVaI4Gvn5Zc
7 א-להי העברים. משה ואהרן מול פרעה 6.1.2021 https://youtu.be/f1dUc_h4jiY
8 משה ומושה. משה סגולי ומבוטא בהווה 6.1.2021 https://youtu.be/G927rhB1Urg
9 עצמות יוסף 8.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=C5RgZlVaz94
10      בני יוסף כבני יעקב. אפרים ומנשה כראובן ושמעון בני רחל ויעקב 11.1.2021 https://www.youtube.com/watch?v=BjyO83Ligiw&feature=youtu.be
11 ראשית השעבוד במצרים. ואלה שמות שבאו. הדור של יוסף ואחיו וראשוני המשתעבדים 13.1.2021 https://www.youtube.com/watch?v=MIfV4vBSzzw&feature=youtu.be
12 מנהיגות לדורנו  משה נאמן מכל נאמן 24.1.2021 https://youtu.be/SAOwSc7N7lI
13 סעודת יתרו ומשה היכן היה שאלה ותשובה 1.2.2021 https://youtu.be/wwdDcsf5RkU
14 רעך וזולתך. כלל גדול בתורה 18.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=O0zLihRHdDE&feature=youtu.be
15 ויצאה אשתו עימו. פרשת משפטים 22.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=VEmDyG49fVo
16 בבוקר בבוקר. פרשת תצוה 29.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Hy1n9bEhYMk&feature=youtu.be
17 ביטול עבודה זרה בישראל הקרבנות ראשיתן ומצוותן. חלק א' 22.12.2020 https://youtu.be/CkcVOl017oY
18 תיאום כוונות בקרבנות ובתפילות. חלק ב' 23.12.2020 https://youtu.be/rl2tCSU7_Pk

ויקרא

 

 
1

 

פרשת צו והגאולה

 

2.4.2020

 

https://youtu.be/iutgcGm-Kzc

 

2

ואהבת לרעך כמוך אני ה'

 

16.4.2020 https://www.youtube.com/watch?v=SuFXqd-icnw&feature=youtu.be
   

 

במדבר

1 וידבר משה אל ה' לאמר. פרשת פנחס 6.7.2020 https://www.youtube.com/watch?v=S7qUOfLCBrA&feature=youtu.be
2 פרשת פנחס. ברית עולם. דתן ואבירם ראשי המרד. הגדרת האויב הנוכל,  להתרכז שבהשמדתו 5.7.2021 https://www.youtube.com/watch?v=LF_eqZ7iq0M
3 פרשת מטות מסעי. ראשי מטות וכיבוש הארץ.  ההתנחלות הארץ היתה כרוכה בבעיות רבות 11.7.2021 https://www.youtube.com/watch?v=2GHM-9lfQ6w
4 המסכה וברכת כהנים המסכה ביטוח היא מפני הסתר פנים 23.9.2021 https://www.youtube.com/watch?v=hAmVZlGKaFQ
5 תרומה מול תנופה 22.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=tlrBMIEsSvE&feature=youtu.be
דברים
1 פרשת האזינו וזיקתה לפרשת העגל 21.9.2020 https://youtu.be/dSHJp0adTGo

 

ישעיהו

1 ישעיהו כ"ג 10.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=svR7fKZabFo
2 ישעיהו כ"ד, כ"ה 19.2.2020 https://www.youtube.com/watch?v=JSOIJnWxN2w&feature=youtu.be
3 ישעיהו כ"ו 24.2.2020 https://youtu.be/Y38GThCd3NM
4 ישעיהו כ"ז 3.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=W-AEeutq3ag&feature=youtu.be
5 ישעיהו כ"ח 6.3.2020 https://youtu.be/hhgscM9FB_o
6 ישעיהו כ"ט 12.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=06SARHWISFk
7 ישעיהו ל' 18.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=SRsPK0XUpdo
8 ישעיהו ל"א 23.3.2020 https://youtu.be/3ZBbzqXrKOU
9 ישעיהו ל"ב 2.4.2020 https://www.youtube.com/watch?v=rs40-KPoIJ4&feature=youtu.be
10 ישעיהו ל"ג 4.5.2020 https://www.youtube.com/watch?v=A91W8Ry63Lg&feature=youtu.be
11 ישעיהו ל"ד 23.4.2020 https://www.youtube.com/watch?v=KSQ6DBcBWt8&feature=youtu.be
12 ישעיהו ל"ד, ל"ה 3.6.2021 https://www.youtube.com/watch?v=re14_6wpW-g
13 ישעיהו ל"ה 2.6.2020 https://www.youtube.com/watch?v=q7I8eahuXxo&feature=youtu.be
14 ישעיהו ל"ו 10.6.2021 https://youtu.be/0Pk5fvi_e7s
15 ישעיהו ל"ו, ל"ז 11.7.2020 https://youtu.be/Qapj3SCUoIg
16 ישעיהו ל"ח 4.8.2020 https://www.youtube.com/watch?v=kZzsBpjl5V0
17 ישעיהו ל"ט 26.8.2020 https://www.youtube.com/watch?v=N00bpO4Ok0M&feature=youtu.be
18 ישעיהו מ' 30.8.2020 https://youtu.be/Y3epM3QMmis
19 ישעיהו מ"א, מ"ב, מ"ג 3.9.2020 https://youtu.be/HilqXJYzias
20 ישעיהו מ"ג, מ"ד 16.9.2020 https://youtu.be/gdGv7BRjicg
21 ישעיהו מ"ד, מ"ה 22.9.2020 https://www.youtube.com/watch?v=z1oDf5eXfT4&feature=youtu.be
22 ישעיהו מ"ה, מ"ו 29.9.2020 https://youtu.be/ZbJ9phEWRBA
23 ישעיהו מ"ו 23.3.2022 https://youtu.be/OFxqbaa32bw
24 ישעיהו מ"ז 30.3.2022 https://youtu.be/NxnEJ81oQdk
25 ישעיהו מ"ח 12.4.2022 https://youtu.be/irRVeyGR2q0
26 ישעיהו מ"ז, מ"ח, מ"ט 12.10.2020 https://youtu.be/sTgNA6YjrYM
27 ישעיהו מ"ט, נ' 20.10.2020 https://youtu.be/ff2YJTJKm_8
28 ישעיהו נ"א,  נ"ב 28.10.2020 https://www.youtube.com/watch?v=7D_axHjHn7c&feature=youtu.be
29 ישעיהו נ"ב, נ"ג 4.11.2020 https://youtu.be/do1Im8iAc_g
30 ישעיהו נ"ג 9.6.2022 https://www.youtube.com/watch?v=acuXx9XiAFw
31 ישעיהו נ"ד 12.11.2020 https://youtu.be/61KTALxv-hc
32 ישעיהו נ"ד 21.6.2022 https://www.youtube.com/watch?v=mpGfHLdl5Xw
33 ישעיהו נ"ד 21.6.2022 https://youtu.be/TxSzowdzx0c
34 ישעיהו נ"ה 20.11.2020 https://youtu.be/ULagNpj26cE
35 ישעיהו נ"ה 30.6.2022 https://www.youtube.com/watch?v=TS3vcMa1E-Y
36 ישעיהו נ"ו 10.7.2022 https://youtu.be/Gt6VDtSvEVY
37 ישעיהו נ"ז 1.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=ONeXq5edGpw
38 ישעיהו נ"ז 15.7.2022 https://www.youtube.com/watch?v=2BwZ_KfMX34&feature=youtu.be
39 ישעיהו נ"ח 25.7.2022 https://youtu.be/gHX4WO995wg
40

ישעיהו נ"ח, נ"ט

 

10.12.2020 https://www.youtube.com/watch?v=SrsZjJG79Cc
41 ישעיהו נ"ט 4.8.2022 https://youtu.be/EZuKrjD6Z3E
42 ישעיהו ס' 3.8.2022 https://www.youtube.com/watch?v=QVw7H8wyKBM
43 ישעיהו ס' 16.12.2020 https://youtu.be/Jd8r4niJ2S8

44

45

ישעיהו ס"א, ס"ב

ישעיהו ס"א, ס"ב

29.12.2020

11.8.2022

https://youtu.be/1EUBsd_G6cI

https://www.youtube.com/watch?v=G7ktx02zw48

46

47

ישעיהו ס"ג

ישעיהו ס"ג, ס"ד

18.1.2021

24.8.2022

https://youtu.be/t2zwCu9blGg

https://youtu.be/jcnrX939RqE

48 ישעיהו ס"ד 20.1.2021 https://youtu.be/SkrDESzK9cg

49

50

ישעיהו ס"ה

 

ישעיהו ס"ה

4.2.2021

 

31.8.2022

https://youtu.be/RbeAUhoBSf0

https://www.youtube.com/watch?v=VCVGA4I4Fs0

51

 

52

 

ישעיהו ס"ו

 

ישעיהו ס"ו

12.2.2021

 

8.9.2022

https://youtu.be/QIGc0UoJdIY

https://youtu.be/ffiXeWWMomo

53 ישעיהו בסדור התפלה 18.2.2021 https://youtu.be/d8TWCrgBVlc
ירמיהו
1 ירמיהו א' 24.2.2021 https://youtu.be/QFsDfdDVx1U
2 ירמיהו ב' 7.3.2021 https://www.youtube.com/watch?v=Wj5BneuCvio
3 ירמיהו ב' 28.9.2022 https://www.youtube.com/watch?v=FuaBYLDOEdc
4 ירמיהו ג' 22.3.2021 https://youtu.be/yIiWfJKFloY
5 ירמיהו ג' 6.10.2022 https://www.youtube.com/watch?v=LlUUyM5Bkg0
6 ירמיהו ד' 2.5.2021 https://www.youtube.com/watch?v=kvxysDDBEdw
7 ירמיהו ד' 24.10.2022 https://youtu.be/cdy-HdLpFT0
8 ירמיהו ה' 26.10.2022 https://youtu.be/I8nl13_WJi0
9 ירמיהו ו' 16.6.2021 https://www.youtube.com/watch?v=tz7r3ByRdps
10 ירמיהו ו' 1.11.2022 https://youtu.be/NGzxWDv2U-8
11 ירמיהו ז' 1.7.2021 https://www.youtube.com/watch?v=KZgsiZs4EWo
12 ירמיהו ז' 10.11.2022 https://.youtu.be/Hc2IEcZC2d4
13 ירמיהו ח' 16.7.2021 https://www.youtube.com/watch?v=xC_Ln3UzZtY
14 ירמיהו ח' 22.11.2022 https://youtu.be/SK_xfMj94dk
15 ירמיהו ט' 27.7.2021 https://www.youtube.com/watch?v=GGVnatlgDpM
16 ירמיהו ט' 29.11.2022 https://www.youtube.com/watch?v=GFSlDsjkLR0&t=12s
17 ירמיהו י' 4.8.2021 https://www.youtube.com/watch?v=qELbubgQ_GQ
18 ירמיהו י' 7.12.2022 https://youtu.be/vQ2LsjJKHS0
19 ירמיהו י"א 16.8.2021 https://www.youtube.com/watch?v=HmWV9zsrDXk
20 ירמיהו י"א 12.12.2022 https://www.youtube.com/watch?v=V0XoOVAhiA
21 ירמיהו י"ב 31.8.2021 https://www.youtube.com/watch?v=IE06-yETwLs
22 ירמיהו י"ב 30.12.2022 https://youtu.be/FqiHFLpJFgA
23 ירמיהו י"ג 7.10.2021 https://www.youtube.com/watch?v=ARYQkmkxnBI
24 ירמיהו י"ג 8.1.2023 https://youtu.be/vaP0PxQgjYk
25 ירמיהו י"ד 14.11.2021 https://youtu.be/EjhZW4ZSCPg
26 ירמיהו ט"ו 15.11.2021 https://www.youtube.com/watch?v=WPe-uerF_uU
27 ירמיהו ט"ו 26.1.2023 https://youtu.be/fnJc20ozrEU
28 ירמיהו ט"ו, ט"ז 14.12.2021 https://www.youtube.com/watch?v=pnfaG_xU8Mw
29 ירמיהו ט"ז 1.2.2023 https://youtu.be/BJSLXnZ2zhg
30 ירמיהו י"ז 12.1.2022 https://www.youtube.com/watch?v=RpBNcE1qMJQ
31 ירמיהו י"ז 17.2.2023 https://youtu.be/FbrJuB_J24o
32 ירמיהו י"ח 24.1.2022 https://www.youtube.com/watch?v=EjDFZV7OG5U
33 ירמיהו י"ט 27.1.2022 https://www.youtube.com/watch?v=dmWzRmYg4wU
34 ירמיהו כ' 6.3.2022 https://youtu.be/zv6rG9hczMI
35 ירמיהו כ"א 12.4.2022 https://youtu.be/Jze6djsgMro
36 ירמיהו וקהלי שמעו 26.1.2023 https://youtu.be/gOWGL6988oA

 

 

 

תפילה
1 אשרי לפני תהלה 28.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=isTDA4lh_nQ&feature=youtu.be
2 במהרה במשמעות נא 31.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=Xrgg-lwMY9A&feature=youtu.be
3 מצוות הציוות. מנין וזימון בצוותא 21.7.2020 https://youtu.be/2hYg2oVO544
4 משמעת מאת הברכות 1.1.2021 https://www.youtube.com/watch?v=NLLaj9L6VvI
5 ברכות השחר. אברהם, יצחק, יעקב בברכות השחר. הא הידיעה מיוחד 1.3.2021 https://youtu.be/RPazzOT3rbI
חגים
1 אחות קטנה וברכותיה 30.9.2020 https://youtu.be/sEi7JJMlUzE
2 אם אפס רבע הקן פיוט 1.9.2021 https://www.youtube.com/watch?v=JXXVfDtBDcM
3 סוכות וארבעת המינים 2.10.2020 https://youtu.be/ACdW7OkG2v0
4 סוכה בקורותינו 5.10.2020 https://youtu.be/trcitHiR7U4
5 סוכות וחנוכה 8.10.2020 https://youtu.be/s8gxhNUQsBk
6 פרסום הנס  על הניסים ופרסום הנס פנימה והחוצה אלינו ואל זולתנו הרבים 14.12.2020 https://youtu.be/c2YiZYWuyR8
7 פרוזים או בצורים בפורים 9.3.2020 https://www.youtube.com/watch?v=S4CZhV6LBQQ
8 עשרה מסרים סימני הגדת פסח דצ"ך עד"ש באח"כ 6.4.2020 https://www.youtube.com/watch?v=hXyzXLJyE-s&feature=youtu.be
9 מן השלילה אל החיוב. ימי העומר אחרי  ימי האומר לקראת חג מתן תורה 13.5.2021 https://www.youtube.com/watch?v=lzIZswHUfuI
10 טו ואוים באב 4.8.2020 https://youtu.be/jdRyq5GJhd8
כללי
1 ה' ילחם לכם 27.7.2020 https://youtu.be/gGyeRObB7Yo
2 הכל בידי שמים או הכל בידי 26.8.2020 https://youtu.be/WKnWBVODXKc
3 מה עושים נגד חמאסים 2.9.2020 https://youtu.be/AOmTZ8s_o_M
4 מעקב בגג התשפ"א 30.9.2020 https://youtu.be/2MHLcanAIvU
5 יהי רצון והסכמים. חלק א': מבקשים ביהי רצון שיצילנו הבורא מרוע ומזדון 10.10.2020 https://youtu.be/uCaz0pLUhUI
6 יהי  רצון והסכמים.  חלק ב': ה' עוזר ומציל 10.10.2020 https://youtu.be/2SP9IVhfAPU
7 ניבים שגורים חלק א' 15.10.2020 https://youtu.be/nQSX3-1-pto
8 ניבים שגורים חלק ב' 15.10.2020 https://youtu.be/NecgmuMhHjI
9 ניבים שגורים חלק ג' 15.10.2020 https://youtu.be/TytyiaqpoXU
10 הדק היטב מילון פרושים חריגים: לצחוק ומצרים 18.11.2020 https://youtu.be/1L90IAto5U8
11 הצנע לכת. עין הרע. העין קולטת קרניים ומשדרת קרניים. צניעות היא השכפ"ץ מול נזקי הרע. 4.5.2020 https://youtu.be/t_yAGV32Rts
12 סדר הדורות 25.6.2020 https://www.youtube.com/watch?v=vsGRgKaeNvs&feature=youtu.be
13 הלוח העברי 25.6.2020 https://www.youtube.com/watch?v=xgjGxC3vcgI&feature=youtu.be
14 תורה ודרך-ארץ 18.10.2020 https://youtu.be/eBK3ogmHSKs

15

16

דרך-ארץ  ותורה

רוח ללוחמי ישראל

26.10.2020

4.12.2022

https://youtu.be/6PxYhztStqY

https://youtu.be/_D3xtXfzr8w

הרב עמרם אבורביע
1 מדור לדור משפחת אביבי אבורביע תשנ"א 1991 1991 https://youtu.be/WoeHocU5KFg
2 הסמכה לרבנות על ידי הרה"ג עמרם אבורביע 6.2.2022 https://www.youtube.com/watch?v=bGYvwnXqLcU