ספרים

נתיבי-עם  בשילוב שולחן ערוך הרב עמרם אבורביע https://hebrewbooks.org/54901

נתיבי-עם  חלק א' הרב עמרם אבורביע https://www.hebrewbooks.org/20727
נתיבי-עם  חלק ב' הרב עמרם אבורביע https://www.hebrewbooks.org/20725
ספר ברית עולם הרב עמרם אבורביע https://hebrewbooks.org/61144
ויכלכל יוסף הרב יוסף חיים הכהן https://www.hebrewbooks.org/48879
מנחת כהן חלק א' הרב יוסף חיים הכהן https://hebrewbooks.org/37525
מנחת כהן חלק ב' הרב יוסף חיים הכהן https://hebrewbooks.org/47321
נגד מלכים  קונטרס וינוקא דבי רב הרב יעקב כלפון https://hebrewbooks.org/21052
משפטים צדיקים חלק א' הרב יעקב כלפון https://hebrewbooks.org/1433
משפטים צדיקים חלק ב'  ושו"ת חסד ה' הרב יעקב כלפון https://hebrewbooks.org/1434
רנו ליעקב שמחה הרב יעקב כלפון https://tablet.otzar.org/book/book.php?book=158328&pagenum=1