נתיבי עם יומי – דרשות

לפתיחת הקובץ נא ללחוץ על הכותרת

מס סידורי דרשה שנה שם הקובץ מחבר
לשבת הגדול
1  תרע"ד שוחד לא תקח אברהם תורגמן
2  תרע"ד ראש חודש ניסן פסוקי ההלל שי יהונתן לוי
3  תרצ"ו בבוקר בבוקר אהוד אביבי
4  תשט"ו הגדת הנתיבים סימני הסדר אברהם תורגמן
5  תשכ"ז עין הנתיבים א אברהם תורגמן
לשבת כלה
6  תשי"א שיר לכבוד חג השבועות עמי לוי
7  תשט"ו בכורי הנתיבים אברהם תורגמן
8  תשי"ח ממעלותיו של יום השבת א שי יהונתן לוי
9  תשי"ח פניני הנתיבים בטחון א אברהם תורגמן
10  תש"כ חתיכת מלח אברהם תורגמן
לשבת שובה
11  תשי"ג שופר נסדק לארכו פסול אברהם תורגמן
12  תשי"ג שופר נסדק לרחבו כשר אברהם תורגמן
13  תשי"ז עין הנתיבים ב אברהם תורגמן
14  תשכ"ד ממעלותיו של יום השבת ב שי יהונתן לוי
לחג האורים
15  תרצ"ג חנוכת הנתיבים א אברהם תורגמן
16  תרצ"ג החשמונאים בנתיבים אברהם תורגמן
לשבת זכור
17  תשי"ב פניני הנתיבים בטחון ב אברהם תורגמן
18  תשי"ח עין טובה דניאל לוי
19  תשי"ח עין הנתיבים ג אברהם תורגמן
20  תשי"ח חנוכת הנתיבים ב אברהם תורגמן
21  תש"כ חנוכת הנתיבים ג אברהם תורגמן
22  תשכ"ב עין הנתיבים ד אברהם תורגמן
לבר מצוה
23 תרח"ץ החשמונאים בנתיבים אברהם תורגמן
להנחת אבן פינה
24  תשי"ט מה טבו אהליך יעקב א אברהם תורגמן
25  תשכ"ה עין הנתיבים ה אברהם תורגמן
26  תשכ"ה מה טבו אהליך יעקב ב אברהם תורגמן
לנעדרים
27 במספד ביום השבעה לפטירת הרב בצמ"ח עוזיאל זצוק"ל  תשי"ג פניני הנתיבים שלום אברהם תורגמן
28 רב יצחק יוסף שלוש זצוק"ל  תש"כ עין הנתיבים ו אברהם תורגמן
  לנעדרות      
29 בפקידת חפצי-בה מימראן -אבורביע  ז"ל   תרצ"ה  חנוכת הנתיבים ד אברהם תורגמן
30 בפקידת חפצי-בה מימראן -אבורביע  ז"ל   תרצ"ה עין הנתיבים ז אברהם תורגמן
31 בפקידת הרבנית יוכבד אבורביע -כלפון ז"ל   תש"ט חנוכת הנתיבים ה אברהם תורגמן
מאורעות מופלאים
32 בעת שהות הרב עמרם אבורביע זצוק"ל שד"ר בשליחות במרקש מרוקו    תרצ"ד תצילני מעזי פנים עמי לוי